لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: ثبت بهترین نتیجه تاریخ شطرنج ایران در رقابت های جام جهانی