لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: آلبی سلسته
  • شکست آرژانتین پس از ۴۰ سال

    آخرین شکست تیم‌ ‌ملی فوتبال آرژانتین در شروع کوپا آمه ریکا به سال ۱۹۷۹ برمی گشت که کلمبیا پس از ۴۰ سال دوباره آن را برای آلبی سلسته تکرار کرد.