لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: آقای حاشیه بنگاه شرط بندی زد / خداحافظی با فوتبال در 27 سالگی
  • آقای حاشیه بنگاه شرط بندی زد / خداحافظی با فوتبال در 27 سالگی

    ستاره، خاکستر شد

    در فوتبال ایران تا دلتان بخواهد بازیکنانی وجود دارند و وجود داشته اند که استعدادهایشان هدر رفته و از نظر بسیاری این استعداد اگر هدر نمی‌رفت چه ستاره های بزرگی که نمی شدند و چه تیم های بزرگی که برای جذب آنها صف نمی کشیدند. چند نام از این هدر رفته های فوتبال ایران سراغ دارید؟ علیرضا نیکبخت؟ مجاهد خضیراوی؟ و یا شاید پیام صادقیان...؟!