کلمه کلیدی: کفش‌ های مدرسه‌ پسند
  • کفش‌ های مدرسه‌ پسند

    مدرسه ها تا چند روز دیگر باز می‌شوند و دانش‌آموزان با فرم‌های رنگارنگ، حال و هوای خاصی به اولین ماه پاییز می‌بخشند.