کلمه کلیدی: چای سبز یا چای سیاه؛ کدام سالم‌تر است؟
  • چای سبز یا چای سیاه؛ کدام سالم‌تر هستند؟

    مصرف انواع چای در بین ما ایرانیان بسیار زیاد است، این نوشیدنی پرطرفدار در برخی موارد می‌تواند شفابخش و در برخی دیگرنیز می‌توان سمی مهلک برای بدن باشد. تنها با مصرف به اندازه و نوع صحیح آن، این نوشیدنی را به یک نوشیدنی معجزه گر تبدیل کنید.