کلمه کلیدی: نوشیدن بیش از حد آب هنگام ورزش خطرناک است
  • نوشیدن بیش از حد آب هنگام ورزش خطرناک است

    بهترین راهکار برای ورزشکارانی که نگران از دست رفتن آب بدن خود هستند نوشیدن آب در زمانی است که احساس تشنگی می کنند تا مبادا موجب آبرسانی بیش از حد به بدن و ابتلا به بیماری هیپوناترمی شوند.