کلمه کلیدی: مگس پران
  • ۹ مشکل چشمی که باید جدی گرفت

    با افزایش سن، پلک‌ها حالت افتاده پیدا می‌کنند و بافت‌های اطراف چشم به طور طبیعی شل می‌شوند اما این یک پروسه‌ تدریجی است نه ناگهانی.

  • مگس پرانی که نور دیده را پر می دهد

    مگس پران سایه های مزاحم کوچکی است که در مقابل دید افراد ایجاد می شود؛این عارضه به ظاهر کم اهمیت به گفته پزشکان می تواند نشانه ای از بروز بیماری خطرناکی به نام سرطان چشم باشد.

  • «مگس پران چشمی»، از کم‌خطر تا خطرناک

    کلافه‌ات کرده است، مدام جلوی چشمت از طرفی به طرف دیگر می‌رود و تو نمی‌توانی جلوی حرکتش را بگیری... گویا حشره‌ای را مامور کرده‌اند که مقابل دیدگان تو مدام رژه برود و اعصابت را به هم بریزد.