کلمه کلیدی: فرهنگ گفت و گو
  • فقط جیغ و دیگر هیچ

    وقتی بچه همیشه جیغ می‌کشد و اغلب اتفاقی هم نیفتاده است والدین می‌فهمند که این جیغ‌ها بیخودی است و اگر یک نفر تبدیل به چوپان دروغگوی جیغ‌کش شود آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!

  • ما گفت‌وگو می‌کنیم یا مشاجره؟

    گفت‌وگو در بهترین حالتش، موقعیتی است که دو نفر کنار هم می‌نشینند و درباره مسائلی با هم صحبت می‌کنند؛ ممکن است نظر یا عقایدشان موافق یا مخالف یکدیگر باشد و حتی با هم بحث کنند اما فقط قصد دارند عقیده‌شان را مطرح کنند و با نگاهی دوباره به موضوع و تشکیک در فرضیات، به نتیجه‌ای برسند اما...