کلمه کلیدی: سندروم داون
  • دو گفت‌وگو و چند مقاله درباره بچه‌های «داون»

    شما آدم شوید، ما فرشته می‌مانیم!

    جام جم سرا: با پیشرفت علم پزشکی و درمان خیلی از اختلال‌های مادرزادی، این روزها بسیاری از ناممکن‌ها ممکن شده و گاهی فقط خاطره‌ای تلخ از سال‌های ابتدایی تولد کودک در ذهن پدر و مادر می‌ماند. اختلالات مادرزادی «داون» که ذهن و احساسات و عواطف را «کودک» نگاه می‌دارد از جمله بیماری‌هایی به شمار می‌رود که سبب نگرانی والدین می‌شود. درباره آن دو گفت‌وگو و چند مقاله و نوشتار را در ادامه بازنشر کرده‌ایم که مطالعه آن را به نزدیکان چنین کودکانی توصیه می‌کنیم.