کلمه کلیدی: سلول عصبی
  • چالشی به نام سطل آب یخ: بیماری ALS چیست؟

    «سطل آب یخ» این روزها بسیاری از مشاهیر زنده جهان را خیس کرده و نام آنها را باربط و بی‌ربط در کنار هم قرار داده است. هر روز نام جدیدی به فهرست نامدارانی که سطل آب یخ روی سر خودشان می‌ریزند و البته پیش از آن نام سه نفر دیگر را به زبان می‌آورند و به شرکت در این بازی هیجان‌انگیز دعوت می‌کنند افزوده می‌شود و تصاویر جالبش در شبکه‌های اجتماعی ظرف کمتر از چند ثانیه در مقابل چشم مردم در سراسر جهان قرار می‌گیرد.