کلمه کلیدی: درمان آرتروز با سلول های مزانشیمی
  • روش جدید درمان آرتروز در فاز بالینی

    درمان آرتروز با سلول های مزانشیمی

    پژوهشگران ایرانی با استفاده از سلول‌های "مزانشیمی" روشی را برای درمان آرتروز ارائه کردند و به گفته آنها بعد از تزریق این سلول‌ها به زانو بعد از ۶ ماه عمل بازسازی غضروف انجام خواهد شد.