کلمه کلیدی: انعطاف‌پذیری
  • چرا با دیگران سازش نداری؟

    شخصیت به معنای الگوهای معینی از رفتار و شیوه‌های تفکر است که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند و تمام ویژگی‌های فرد را دربر می‌گیرد. همه انسان‌ها در مراحل رشد خود ویژگی‌هایی دارند که جزو صفات شخصیتی آنها قرار می‌گیرد.

  • خوب فکر کن، خوب زندگی کن: برای مغزت فیلتر بساز!

    اغلب ما آدم‌ها قبول نداریم که افکار و باورهای نادرست و غلط‌مان به تنهایی می‌تواند دلیلی برای همه ناراحتی‌ها و بدبختی‌هایمان باشد و عادت داریم ژن، پدر و مادر، دوستان، جامعه و همه و همه را مقصر بدانیم و اصلا حتی برای لحظه‌ای هم که شده به خودمان رجوع نمی‌کنیم.