کلمه کلیدی: اصلاح خود در بهار
  • چرا ویژگی‌های ناخوشایندمان را در سال نو تغییر نمی‌دهیم؟

    با خودمان خلوت کنیم

    چه فایده دارد در سال نو، همه چیز دگرگون شود و ما همچنان همان که هستیم باقی بمانیم و تلاشی برای تغییر خودمان نکنیم؟ مگر نه این که همه ما برای تغییر ویژگی‌های ناخوشایندمان منتظر فرصتی هستیم، چه فرصتی بهتر از آمدن بهار؟