کلمه کلیدی: آنوریسم مغزی
  • پزشکان هشدار می‌دهند؛

    آیا نگه داشتن عطسه منجر به مرگ می‌شود؟

    حتما متوجه شده اید که نحوه عطسه کردن شما زمانی که در خانه حضور دارید با زمانی که بیرون از منزل به سر می‌برید (برای مثال در جلسه‌ای که با مدیرتان دارید یا در زمان صرف شام با دوستتان) کاملا متفاوت است. برخی افراد تصورشان این است که در زمان حضور دیگران بهتر است به نشانه ادب و احترام عطسه خود را نگه دارند.