کلمه کلیدی: آداب مراقبت از موها در فصول سرد
  • آداب مراقبت از موها در فصول سرد

    آیا همیشه روزهایی که دوش می‌گیرید موهایتان حالت بدی پیدا می‌کند؟ حالت بد موها پس از دوش‌گرفتن بویژه در فصل پاییز شدت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند شرایط آزاردهنده‌ای ایجادکند.