کلمه کلیدی: کدام گلودردها خطرناکند؟
  • کدام گلودردها خطرناکند؟

    رییس انجمن عفونی اطفال ایران انواع گلودرد در کودکان را شرح داد و در عین حال گفت: خانواده‌ها باد بدانند گلودردی که علائم سرماخوردگی را به همراه نداشته باشد، خطرناک است.