• ايران و ديپلماسي تهديد

  :تا پیش از پایان ماه دسامبر و آغاز سال جدید میلادی ، باید تکلیف پیش نویس قطعنامه اروپایی امریکایی علیه ایران مشخص می شد.

 • فوريت عليه فوريت

  :لوایح و طرحهای فوریتی در مجلس بر سه قسم یک ، دو و سه فوریتی است. فوریت ها به میزان اضطرار موضوعات ، لوایح و طرحها بستگی دارد.

 • عجله نومحافظه کاران در موضوع ايران

  : همه بخوبی به خاطر داریم که نومحافظه کاران رادیکال در امریکا، بعد از شکست نرم افزاری با عجله قصد داشتند تا قبل از سال میلادی جدید، قطعنامه ای علیه ایران در شورای امنیت به تصویب برسد.

 • منتظر اقدام عملي هستيم

  : برنارد لوئیز در ماههای منتهی به 11 سپتامبر در کتاب خود با عنوان «ریشه های خشم مسلمانان» استدلال کرد که اسلام سیاسی در خاورمیانه دارای پایگاه مهمی مانند ایران است.

 • تاريخ تکرار خواهد شد

  : جورج بوش رئیس جمهور امریکا هفته پیش برای اولین بار رسما تایید نمود که در صدد است نیروهای امریکایی را در افغانستان و عراق برای مبارزه با آن چیزی که او تندروهای اسلامی نامید ، افزایش دهد.