• رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ:

    تاکتیک ترامپ به شیوه ملاکان است

    رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ درباره مواضع اخیر واشنگتن در قبال اقدام نظامی علیه ایران اظهار داشت: ترامپ تاکتیک تردید را در پیش گرفته دقیقا همان چیزی که در زمان ملاکی آموخته است.

  • مدیر عامل اتاق بازرگانی آلمان-ایران:

    ایران شروع کننده جنگ با آمریکا نیست

    مدیر عامل اتاق بازرگانی آلمان-ایران با بیان اینکه مردم ایران مثل همیشه زندگی عادی خود را دارند، اظهار داشت: من به صراحت بر این باورم که نه مردم و نه دولت ایران شروع کننده جنگ نخواهند بود.