• سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

    تصویب ۵۸۵ طرح درآمدزای دهیاری‌های کشور

    سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات این وزارتخانه با هماهنگی سایر دستگاه‌ها در زمینه توانمندسازی شهرداری‌های کم درآمد و دهیاری‌های کشور اظهار کرد: در طول ۲ سال گذشته اقدامات بسیار خوبی برای کمک به توانمندسازی شهرداری‌های کم درآمد و دهیاری‌های کشور با پیگیری وزارت کشور بعمل آمده است.