• چطور يک دوربين ديجيتال تهيه کنيم ؛

    برای خرید چنین دوربینی باید بسیاری از مشخصات این وسیله را مدنظر قرار دهید و البته نیازهای خودتان را هم بشناسید تا هم دوربین مناسبی بخرید و هم بهای اضافی نپردازید.

  • معرفي نرم افزار(1)

    1st security agent 3.0با این برنامه می توانید از کلمه های عبور مندرج در ویندوز حمایت کنید. در این برنامه می توانید دسترسی به controlpanelیا منوهای startرا برای کاربران کاملا محدود کنید.

  • مدير کل دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي :

    کتاب فارسي اول دبستان تغيير کرد

    کتاب فارسی سال اول ابتدایی در سال تحصیلی آینده تغییر کلی دارد و به دو کتاب بخوانیم و بنویسیم تبدیل شده است.