• قالیباف در شبکه خبر سیما:

    دنبال دعواهای سیاسی نیستم

    محمدباقر قالیباف گفت: امروز شاهدیم که گروه‌های سیاسی به بهانه‌های مختلف حتی به بهانه حمایت از مردم، با ولایت فقیه مرزبندی می‌کنند که این مرز‌بندی باعث از بین رفتن انسجام کشور می‌شود.

  • قالیباف در برنامه دیدگاه :

    رئیس جمهور نیازمند نظریه پردازی نیست

    کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه رئیس جمهور نیازمند این نیست که شعار دهد و یا نظریه پرداز باشد، گفت: توقع مردم از رئیس جمهور این است که با کار و خدمتش با مردم حرف بزند.