• خرمشهر ؛ خونین شهر شهر خون آزاد شد

    سرانجام تندیس استقامت و ایمان اسطوره مقاومت و پایمردی شهر شهیدان شاهد شهری که برگ برگ متن هایش کتاب جاودان رزم پرشکوه پیکارگران نستوه ماست بر فاتحان غرورآفرین اسلام آغوش گشود سلام و درود بر فاتحان غرورآفرین اسلام سلام و درود بی پایان بر امت شهیدپرور ایران.