کلمه کلیدی: شستا
  • دومین واگذاری بزرگ اصل44 رقم خورد

    پس از چهار سال بلاتکلیفی و حاشیه، سرانجام دیروز واگذاری 5/50 درصد سهام فولاد خوزستان به بخش عمومی غیردولتی انجام شد تا دومین معامله بزرگ سهام اصل 44 رقم بخورد.