کلمه کلیدی: کشور ایران با ۱۵ کشور در دنیا مرز مشترک دارد و استان کردستان یکی از استان های مرزی است که به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و ارز نیازمند مدیریت می باشد و سیاست اصلی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد