کلمه کلیدی: 14 کشته و زخمی در پی نزاع طایفه ای الوان خوزستان