کلمه کلیدی: 11 ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه 98
    • مجلس

    11 ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه 98

    عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان بار دیگر 11 ایراد به لایحه بودجه سال 98 کل کشور گرفته است و مجلس شورای اسلامی فردا چهارشنبه برای بررسی این ایرادات جلسه علنی خواهد داشت.