کلمه کلیدی: ۵ حادثه واژگونی در یک ساعت!
  • امروز رخ داد؛

    ۵ حادثه واژگونی در یک ساعت!

    بامداد امروز و تنها در مدت یک ساعت در ۵ نقطه کشور ۵ حادثه واژگونی خودرو به وقوع پیوست که توجه بیشتر رانندگان به نکات ایمنی را می‌طلبد.