کلمه کلیدی: ۲ کشتی با ۲۰ تن صید ماهی ترال در کنارک توقیف شد
    • حوادث

    ۲ کشتی با ۲۰ تن صید ماهی ترال در کنارک توقیف شد

    فرماندار کنارک گفت: دو شب قبل، صیادان محلی کنارک که برای صید شبانه به دریا رفته بودند، خبر دادند دو کشتی در حال انجام صید ترال هستند که این موضوع از طریق دریابانی پیگیر شد و ۲ کشتی که هر کدام ۱۰ تن صید کرده بودند، توقیف شدند.