کلمه کلیدی: ۱۶ کشته و مصدوم در تصادف زنجیره‌ای محور خرمبید به آباده