کلمه کلیدی: ۱۲ مصدوم در تصادف مینی‌ بوس با کامیون در اقلید فارس