کلمه کلیدی: یک پاسدار بر اثر انفجار مین در سروآباد به شهادت رسید