کلمه کلیدی: گورخر ایرانی
 • آفریقای ایران کجاست؟ +عکس

  درست است که رفتن به کویر همیشه هیجان‌انگیز و پر از چالش است، اما گاهی بعضی جا‌ها به جز خاصیت کویری بودن چند گزینه و پیشنهاد خوب دیگر هم برایتان دارد.

 • سرنوشت محتوم: انقراض

  گورخر ایرانی چهار نعل نمی‌رود

  کاری که بهرام گور و همفکرانش با گور خر ایرانی کرده‌اند این پستاندار را در معرض انقراض قرار داده است. این جانور که نام دیگرش خر وحشی آسیایی است و در بیابان‌های سوریه، هند و تبت نیز یافت می‌شود شش زیرگونه دارد که یکی از گونه‌ها به کلی نابود شده و پنج گونه‌ای که باقی مانده سایه به سایه انقراض حرکت می‌کند.

 • سالی بد برای پلنگ ایرانی

  می‌توان گفت امسال سال خوبی برای پلنگ نبود، اما نباید از وضع بحرانی چندگونه جانوری دیگر غافل شد، زیرا جانورانی مانند گربه پالاس، کاراکال، گوزن زرد و گورخر ایرانی در کنار بزرگ‌ترین پستاندار فعلی کشور شرایط نامناسبی را تجربه کرده و می‌کنند، اما هیچ‌وقت به چشم نیامده‌اند.