کلمه کلیدی: گندم بریان
  • سفر به گرم‌ترین نقطه کره زمین

    لوت، داغِ داغِ داغ

    چاله مرکزی لوت و تپه گندم بریان، گرم‌ترین نقاط روی کره زمین؛ مناطقی واقع در دل کویر لوت که یکی از آنها پست‌ترین و گرم‌ترین نقطه کره زمین با دمای ثبت شده بیش از 77.7 درجه سانتیگراد و دیگری منطقه‌ای وسیع پوشیده از گدازه‌های سیاه رنگ آتشفشانی که دمای خاک در برخی از روزهای تابستان در آنجا به بیش از صد درجه سانتیگراد می‌رسد.

  • گمشدگان در کویر

    «وقتی به آنها رسیدیم که امیدشان را کاملا از دست داده بودند و شرایط روحی چندان مناسبی نداشتند.» اینها را علیرضا پورحسینی یکی از نیروهای امدادی هلال احمر شهداد می‌گوید، یکی از کسانی که به همراه اکیپی از نیروهای نجاتگر هلال احمر پس از هفت ساعت جستجوی مستمر سه مستندساز صدا و سیما را وسط کویر سوزان لوت پیدا کردند. این سه مرد ناخواسته در یکی از سه نقطه سوزان دنیا، به محاصره توفان شن، گرمای طاقت‌فرسا و بی‌آبی درآمده بودند و امیدی به نجات نداشتند.