کلمه کلیدی: گردشگری حلال
  • آسیب شناسی وضعیت گردشگری ایران

    یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی در وضعیت موجود گردشگری کشور؛ ابتذال اخلاقی است که چهارمین الویت مقام معظم رهبری در مبارزه با آسیب های اجتماعی کشور است.

  • حلال سفر کنید!

    سفر کردن در تعالیم اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد.به طوری که یکی از مهم‌ترین مناسک مذهبی یعنی حج، پیوند عمیقی با مفهوم سفر و گردشگری دارد.