کلمه کلیدی: گازگرفتگی 21 روستایی در اسفراین
  • گازگرفتگی 21 روستایی در اسفراین

    رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: 21 نفر از عزاداران فاطمی در روستای «سرچشمه» این شهرستان بر اثر انتشار گاز منوکسید کربن دچار مسمومیت شدند.