کلمه کلیدی: کنفرانس امنیتی مسکو 2015
    • سياسي

    وزیر دفاع در کنفرانس امنیتی مسکو 2015 :

    راهبرد آمریکا استفاده از داعش برای بر هم زدن منطقه است

    وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: راهبرد جدید آمریکا، رژیم صهیونیستی و اقدامات ناآگاهانه لکن عامدانه تعدادی از کشورهای مرتجع منطقه بیانگر استفاده از ظرفیت گروه های تروریستی تکفیری داعش و طالبان برای ایجاد توازن سیاسی امنیتی و بر هم زدن ژئوپلتیک منطقه است.