کلمه کلیدی: کنترل نامحسوس پلیس در مراکز خرید؛ مردم در شلوغی اسفند مراقب باشند