کلمه کلیدی: کنترل خودروهای خودران آینده با یک انگشت!
  • از سوی یک شرکت معروف خودروسازی انجام شد؛

    کنترل خودروهای خودران آینده با یک انگشت!

    یک شرکت خودروسازی حق امتیاز دو شیوه کنترل خودروی خودران به وسیله دستگاه مجهز به نمایشگر را ثبت کرده که در یکی از آنها راننده می تواند با انگشت فرمان خودرو را کنترل کند.