کلمه کلیدی: کلاهبرداری از شهروندان به بهانه کارت سوخت