کلمه کلیدی: کلاهبردار 600 میلیون تومانی با مدل کمیته امدادی