کلمه کلیدی: کشف ۷ تن مرغ و توزیع آن میان مردم تهران
  • در نتیجه گشت تعزیرات انجام شد؛

    کشف ۷ تن مرغ و توزیع آن میان مردم تهران

    با حضور گشت تعزیرات استان تهران، ۷ تن مرغ گرم دو فروشگاه در محدوده میدان امام حسین (ع) کشف و با دستور قضایی به قیمت دولتی در بازار عرضه شد.