کلمه کلیدی: کشف یک رویداد سحرانگیز در کهکشان راه شیری (عکس)