کلمه کلیدی: کشف یک تن و ۸۲۰ کیلو مواد مخدر در خراسان جنوبی