کلمه کلیدی: کشف پایه‌ستون سنگی منحصربفرد در مهاباد +عکس