کلمه کلیدی: کشف بیش از ۳۳ هزار مواد محترقه غیرمجاز در کرمانشاه