کلمه کلیدی: کشف بیش از ۱۶ تن پارچه قاچاق در چابهار