کلمه کلیدی: کشته شدن تکنسین اورژانس زاهدان بر اثر تیراندازی افراد ناشناس