کلمه کلیدی: کردستان لرزید
  • کردستان لرزید

    زلزله‌ای به بزرگی ۴.۱ درجه در مقیاس ریشتر شویشه در استان کردستان را لرزاند.