کلمه کلیدی: کاشی‌های تاریخی سرقتیِ تهران در موزه‌ لوور چه می‌کنند؟
  • کاشی‌های تاریخی سرقتیِ تهران در موزه‌ لوور چه می‌کنند؟

    موزه‌ی لوور چند ماه است، بخش «اسلامی ایران» خود را با کاشی‌های تاریخی مربوط به شهرها و دوره‌های تاریخی ایرانی تزئین کرده است، اقدامی که با توجه به قرارگرفتن خبر سرقت کاشی‌ها از سر دربناهای تاریخی و اظهارنظر برخی کارشناسان میراث فرهنگی مبنی بر انتقال این آثار به کشورهای دیگر به خصوص موزه‌های اروپایی در سرتیتر خبرها، آن را قدری پیچیده‌تر کرده است.