کلمه کلیدی: کارخانه غنی‌ سازی نطنز
  • تفاهم لوزان تاریخی است

    آنچه را پنجشنبه شب به عنوان تفاهم درباره چارچوب توافق میان ایران از یک سو و گروه 1+5 اعلان شد می‌توان یک توافق تاریخی خواند. وصف تاریخی این واقعه نه یک اغراق بلکه واقعیتی است، انکارناپذیر. یادمان باشد وقتی برنامه هسته‌ای ایران مطرح شد، غرب و در راس آن آمریکا تئوری «roll back» را مطرح کردند.